gratis verzending in de Benelux voor orders hoger dan € 30,00

Remmenreiniger, kettingolie & multifunctional olie foto

Privacy Policy

Privacy policy

Onze onderneming actualiseert en controleert de informatie (foto’s, teksten) op deze website voortdurend. Er kan geen aansprakelijkheid of garantie voor de juistheid, actualiteit en volledigheid van de informatie op deze internetpagina’s overgenomen worden. Hetzelfde geldt voor alle andere websites waarnaar met een hyperlink verwezen wordt. Onze onderneming is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites die via deze links bereikbaar zijn.

Verder behoudt onze onderneming zich het recht voor, toevoegingen of veranderingen aan de beschikbare informatie voor te nemen zonder voorafgaande aankondiging.

De inhoud en structuur van de websites zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor de reproductie van informatie of gegevens, in het bijzonder het gebruik van fotomateriaal, teksten of tekstdelen is de voorafgaande toestemming van onze onderneming nodig. De in deze presentatie genoemde firma- en productnamen, evenals de eventueel gebruikte logo’s zijn in de regel geregistreerde handelsmerken van de desbetreffende ondernemingen.

Verklaring inzake gegevensbescherming

Toepassingsgebied

Deze verklaring inzake gegevensbescherming (hierna Privacyverklaring) informeert de gebruiker conform de General Data Protection Regulation (hierna GDPR) over de wijze, de omvang en het doel van de verzameling en het gebruik van persoonlijke gegevens door de volgende website-operator:

TUNAP Benelux nv,

Oeverstraat 23,

9160 Lokeren

België

De website-operator (hierna „TUNAP“) neemt de bescherming van uw gegevens zeer ernstig en behandelt uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en conform de wettelijke voorschriften.Houd er rekening mee dat er in principe altijd veiligheidsrisico’s verbonden zijn aan de overdracht van gegevens via het internet. Een alomvattende bescherming tegen toegang door derden is niet realiseerbaar.

De huidige privacyverklaring, die samen moet worden gelezen met de andere voorwaarden die van toepassing zijn op de website (zoals de Verkoopsvoorwaarden en de Cookieverklaring ), geeft u informatie over de manier waarop en de voorwaarden waaronder wij uw persoonsgegevens ontvangen en verwerken. Wij raden u sterk aan de nodige tijd te nemen om deze documenten aandachtig en volledig door te lezen, aangezien deze bepalingen voor u van belang kunnen zijn.

Toegangsgegevens

TUNAP verzamelt gegevens over de bezoeken aan de site en slaat deze op in de vorm van serverlogbestanden. De volgende gegevens worden op deze manier geregistreerd:

  • de bezochte website
  • het tijdstip waarop de toegang plaatsvond
  • de hoeveelheid overgedragen gegevens in byte
  • de bron of verwijzing vanaf waar u op de site terechtkwam
  • gebruikte browser
  • gebruikt besturingssysteem
  • gebruikt IP-adres

De verzamelde gegevens dienen alleen voor statistische evaluatie en voor het verbeteren van de website. TUNAP behoudt zich evenwel het recht voor om de serverlogbestanden op een later tijdstip nog te controleren in het geval waarin er concrete aanwijzingen zijn van onrechtmatig gebruik.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindtoestel worden opgeslagen. Uw browser maakt gebruik van deze bestanden. Het gebruik van cookies verhoogt de gebruiksvriendelijkheid en de veiligheid van deze website.

Gangbare browsers maken het in hun instellingen mogelijk om cookies niet toe te laten. Opgelet: we kunnen niet garanderen dat u alle functionaliteiten van deze website zonder beperkingen zult kunnen gebruiken als u het gebruik van cookies niet toelaat.

Omgang met persoonlijke gegevens

TUNAP verzamelt, gebruikt en geeft uw persoonlijke gegevens alleen door als het wettelijke kader dit toelaat of wanneer u instemt met de gegevensverzameling.

Onder persoonlijke gegevens wordt alle informatie verstaan die ertoe dient om u als persoon te identificeren en die met u in verband kan worden gebracht, zoals uw naam, uw e-mailadres en uw telefoonnummer.

Omgang met contactgegevens

Als u via de aangeboden contactmogelijkheden contact opneemt met TUNAP, worden uw gegevens opgeslagen zodat men uw vraag kan verwerken en beantwoorden. Deze gegevens worden zonder uw instemming niet doorgegeven aan derden.

Omgang met commentaren en bijdragen

Als u op deze website een bijdrage of commentaar achterlaat, wordt uw IP-adres opgeslagen. Dit geeft de website-operator de zekerheid dat wanneer uw tekst de wet overtreedt, hij uw identiteit kan natrekken.

Inschrijven op wijzigingen

U heeft de mogelijkheid om op de hoogte te worden gebracht als de privacyverklaring wordt aangepast of wanneer op uw berichten wordt gereageerd. Naast uw e-mailadres worden geen andere gegevens verzameld. De opgeslagen gegevens worden niet doorgegeven aan derden. U kunt de inschrijving op elk moment annuleren.

Google Analytics en remarketing

Deze website maakt gebruik van de dienst „Google Analytics“, aangeboden door Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) voor het analyseren van het websitegebruik door gebruikers. Deze dienst gebruikt zgn. cookies, tekstbestanden die op uw eindtoestel worden opgeslagen. De informatie die met behulp van de cookies wordt verzameld, wordt doorgaans naar een Google-server in de V.S. verzonden en daar ook opgeslagen.

Op deze website worden IP-adressen geanonimiseerd. Het IP-adres van gebruikers wordt binnen de lidstaten van de EU en binnen de Europese Economische Ruimte ingekort. Door dit inkorten kan uw IP-adres niet langer met personen in verband worden gebracht. In het kader van de overeenkomst inzake gegevensverwerking, die de website-operator met Google Inc. afsloot, voert deze laatste met behulp van de verzamelde informatie een evaluatie uit van het websitegebruik en van de website-activiteit en verricht Google Inc. diensten die verband houden met het internetgebruik.

Deze website maakt bovendien gebruik van de remarketing functionaliteit van Google. Deze functionaliteit zet cookies in om het gebruik van de website te analyseren, zodat gebruikers in verschillende segmenten kunnen worden opgedeeld. Met behulp van deze cookies kunnen binnen het reclamenetwerk van Google interesse gerelateerde reclameadvertenties worden ingelast op andere websites. Deze advertenties zijn gebaseerd op uw eerdere bezoeken en handelingen op onze website en houden verband met de inhoud die u bekeek.

U heeft de mogelijkheid om te verhinderen dat cookies op uw systeem worden opgeslagen door dit zo in uw browser in te stellen. We kunnen evenwel niet garanderen dat de functionaliteit van deze website volledig beschikbaar is als uw browser geen cookies toelaat.   

Bovendien kunt u met behulp van een browser-plugin verhinderen dat de informatie die met cookies wordt verzameld (waaronder uw IP-adres) naar Google Inc. wordt doorgestuurd en door Google Inc. wordt gebruikt. De plugin in kwestie vindt u via deze snelkoppeling:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Een andere manier om te verhinderen dat Google Analytics op deze website gegevens over u verzamelt, bestaat erin dat u de volgende snelkoppeling aanklikthttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl . Door deze snelkoppeling aan te klikken, downloadt u een zgn. opt-out cookie. Dit veronderstelt evenwel dat uw browser principieel toestemming heeft om cookies op te slaan. Als u uw cookies regelmatig wist, zult u bij elk bezoek aan deze website de snelkoppeling opnieuw moeten aanklikken.

Meer informatie over het gebruik van de gegevens door Google Inc. vindt u hier: 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl&_ga=2.258991498.1006234263.1605539798-794976661.1600947564

Gebruik van sociale-mediaplugins

Deze website maakt gebruik van de sociale plugins van Facebook, die door Facebook Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA) worden geëxploiteerd. De plugins kunnen worden herkend aan het Facebook-logo of aan de woorden „Like“, „Vind ik leuk“, „Delen“ in de kleuren van Facebook (blauw en wit). Informatie over alle Facebook-plugins vindt u hier: https://developers.facebook.co…

De plugin maakt een rechtstreekse verbinding tussen uw browser en de servers van Facebook. TUNAP heeft geen enkele invloed op de aard van de gegevens en de hoeveelheid die de plugin naar de servers van Facebook Inc. verzendt. Informatie hierover vindt u hier: https://www.facebook.com/help/…

De plugin laat aan Facebook Inc. weten dat u als gebruiker deze website heeft bezocht. Het is mogelijk dat hierbij uw IP-adres wordt opgeslagen. Als u tijdens uw bezoek aan deze website bij Facebook bent aangemeld, worden de genoemde gegevens gekoppeld aan uw Facebook-account.

Als u de functionaliteit van de plugin gebruikt – bijvoorbeeld door een bijdrage te delen of op “Vind ik leuk” te klikken – worden de corresponderende gegevens eveneens naar Facebook Inc. verzonden.

Als u wilt verhinderen dat Facebook Inc. deze gegevens aan uw account koppelt, moet u zich bij Facebook afmelden vooraleer u deze website bezoekt.

Deze website maakt verder gebruik van de „+1“-knop van Google Plus. Deze wordt geëxploiteerd door Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Wanneer u een site bezoekt die de „+1“-knop bevat, wordt een rechtstreekse verbinding gemaakt tussen uw browser en de servers van Google. TUNAP heeft bijgevolg geen enkele invloed op de aard van de gegevens en de hoeveelheid ervan die de plugin verzendt naar de servers van Google Inc. Zodra u op de „+1“-knop klikt terwijl u bij Google + bent aangemeld, deelt u inhoud van de website op uw openbaar profiel.

Persoonlijke gegevens worden volgens Google Inc. pas verzameld zodra u op de knop klikt. Ook bij ingelogde Google-gebruikers wordt onder meer het IP-adres opgeslagen. Als u wilt verhinderen dat Google Inc. deze gegevens opslaat en aan uw account koppelt, gelieve u dan af te melden vooraleer u deze website bezoekt.

Informatie over de „+1“-knop vindt u hier: https://developers.google.com/….

Daarnaast maakt deze website gebruik van Twitter-knoppen. Deze worden geëxploiteerd door Twitter Inc. (795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA). Als u een website bezoekt die een dergelijke knop bevat, wordt een rechtstreekse verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de servers van Twitter. TUNAP heeft hierdoor geen enkele invloed op de aard van de gegevens en de hoeveelheid die naar de servers van Twitter Inc. worden verzonden.

Volgens Twitter Inc. wordt hierbij alleen uw IP-adres verzameld en opgeslagen.

Informatie over hoe Twitter Inc. met uw persoonlijke gegevens omgaat vindt u hier: https://twitter.com/privacy?la…

Nieuwsbrief/blog-abonnement

TUNAP biedt een nieuwsbrief aan waarin u over actuele gebeurtenissen en aanbiedingen wordt geïnformeerd, alsook een blog. Als u zich wilt inschrijven op de nieuwsbrief en/of de blog, dient u een geldig e-mailadres op te geven.

Rechten van de gebruiker: recht op inzage, rectificatie en verwijdering

Als gebruiker krijgt u op verzoek kosteloos inzage in welke persoonlijke gegevens over u worden opgeslagen. Voor zover uw verzoek niet indruist tegen een wettelijke verplichting om de gegevens te bewaren, heeft u het recht om verkeerde gegevens te corrigeren en om uw persoonlijke gegevens te laten blokkeren of verwijderen.

Data Protection Officer

Vragen, opmerkingen en verzoeken omtrent hoe TUNAP Benelux omgaat met uw persoonlijke gegevens kunt u richten tot onze data protection officer. 

Contactgegevens:

Barbara Van Hamme
Oeverstraat 23
B-9160 Lokeren (België)
E-mail: barbara.van.hamme@tunap.com
Tel. BE +32 (0)9 326 76 00 
Tel. NL +31 (0)8 58 88 06 72